lørdag 17. mars 2018

Hvordan kan jeg ‘være ivrig etter’ å få nådegavene?

Jeg har møtt mange kristne som sier: 

«Jeg er klar til å motta det Gud vil gi meg!».

Dette er en god holdning, men dessverre er det også en passiv holdning.

Særlig fordi Bibelen er ganske klar på hva som er Guds vilje og hva han allerede har gitt. Når jeg tenker på hvordan jeg tok imot frelsen, var utgangspunktet at jeg visste at Gud allerede hadde gjort sin del. Jeg nølte lenge, men da jeg endelig var klar, var det en aktivt respons: Jeg overga meg til det han hadde gjort og mottok frelsen som en gave. Gaven måtte ‘pakkes opp’. Det kan på mange måter sammenliknes gavene under juletreet. Siden jeg var har jeg visst at det vil være en gave til meg i haugen med pakker. Men selv om den har merkelapp med mitt navn på, er gaven bortkastet hvis jeg ikke henter den, pakker den opp og begynner å bruke den.

Å være ivrige etter å få nådegavene, som Paulus oppfordrer oss til å gjøre (1), involverer aktivt engasjement fra min side. Jeg må ‘pakke opp’ gaven han allerede har gitt. Gud gjorde frelsen tilgjengelig gjennom det Jesus gjorde på korset, og han gjorde Den Hellige Ånd og hans gaver tilgjengelige da han på pinsedagen oppfylte løftet:

I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Apg 2:17
Siden jeg vet at jeg er et menneske er jeg inkludert i ‘alle mennesker’, da vet jeg også Guds Ånd er øst ut over meg.

Jeg tror at det var så viktig for Peter å sørge for at alle skulle føle seg inkluder, at han fortsatte å sitere mer av profetien fra Joel. Den bekrefter at det ikke har noe med kjønn, alder eller sosial status å gjøre (2). Du er inkludert. Dersom du definerer deg selv som menneske, bærer Åndens gave en ‘merkelapp’ med ditt navn.

Dersom du vil begynne å pakke opp Åndens gave, er første skritt å tro og akseptere at gaven allerede er gitt til deg. For noen troende kan det å akseptere denne sannheten gi en umiddelbar åndelig bekreftelse, for andre er det begynnelsen på en reise med Ånden som gir bekreftelser mens vi beveger oss i Ham og Han i oss. Selv om opplevelsen kan være verdifull, er hovedformålet med utøsingen av Ånden den frukten som kommer av at menneskers liv forvandledes. Jeg vil skrive mer om det å pakke opp Åndens gaver neste uke.

Dagens 'manna':

Hver dag velger jeg å vandre i og sammen med Ånden
----------------------------------------------
(1) Men vær ivrige etter å få de største nådegavene! 1 Kor 12:31
(2) Apg 2:17-18

Ingen kommentarer: