søndag 4. juni 2017

Identitetsdagen – en tid for alt *

Identitet handler veldig mye om hvor jeg hører hjemme. En trygg identitet gir et godt liv også i de vanskelige fasene i livet når det er ufred, motstand, sykdom og sorg. Det handler om å være hjemme i seg selv, hjemme i samfunnet, hjemme i naturen og hjemme i Gud.

For meg handler pinseunderet først og fremst om identiteten som et Guds barn. Den Hellige Ånd kom som en tunge av ild, som et språk med en brennende pasjon. I tillegg til felles tro og bekjennelse var det plutselig noe mer som identifiserte de 120 som hadde ventet i ti døgn på det som skulle komme over dem. Det var en ny inkarnasjon. De var en kropp med et felles brennende språk, kjærlighetens språk. Uten dette språket ville kristendommen blitt en religion i stedet for et liv. De 120 var hjemme i Gud og Guds Ånd var hjemme i dem.

De opplevde det som kristne i de kommende generasjoner har opplevd og som Paulus uttrykker slik:

Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn.
Rom 8:16
Derfor blir pinsen både et mål og en start. Det er der vi kommer hjem, og det er derfra vi drar ut og hjemmet er alltid med oss fordi Den hellig ånd er alltid med oss. Selvfølgelig har jeg en identitet i verden. Jeg er norsk, jeg er salvasjonist, jeg har en fysisk familie og jeg er glad i det alt sammen, men den viktigste identiteten har jeg i Jesus Kristus, og den fikk jeg gjennom pinsens under.

Dagens ‘manna’:

Pinsen gir meg identitet
--------------------------------------
(1) Dagens illustrasjon handler også om identitet og vi fikk tegningen som gave for en uke siden. En karikatur-tegner jobber på Salvattex redesign i Iasi er mesteren bak produktet. Han hadde fått opplysning om fire interesser som vi har og så plasserte han oss i det bildet folk i denne verden har av Norge. I bakgrunnen er norske fjell representert med Torghatten, Trolltunga og Nordkapp. Ellers er interessene våre synlige - og fire barnebarn selv om kjønnsfordelingen er fri fantasi - som det meste av det andre - men veldig dyktig utført!
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.  

Ingen kommentarer: