fredag 2. juni 2017

Det de gjorde – en tid for alt *

ENGLISH
Det de gjorde kan synes som en selvfølge, men det var faktisk noe disiplene selv tok initiativet til:
Alle disse holdt trofast sammen i bønn
Apg 1:14
I refleksjonene over hva de gjorde riktig mens de ‘ventet’ – for det var å vente Jesus hadde bedt dem gjøre (1), ble bønnen helt sentral for dem, og den har siden blitt en del av den kristne grunnmuren. De som ikke klarte å våke en time med Jesus, brukte nå ventetiden til å be. Å vente på Herren er en form for bønn i seg selv, og det å vente gir kraft (2). Selv om det kan høres ut som mye å be i ti døgn, oppleves det ikke slik for dem som gjør det. 

Jeg har deltatt flere ganger på bønneuker 24/7. Før jeg gjennomførte deg første, trodde jeg det var en umulig oppgave, men det var godt å sette av tid til å søke Herren på en slik måte. Bønnen ble venting, og ventingen ble en bønn.

Dagens ‘manna’:

Å velge bønn er aldri feil!
----------------------------------------
(1) «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet» Apg 1:4
(2) «Men de som venter på Herren, får ny kraft» Jes 40:31
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.  

Ingen kommentarer: