lørdag 13. mai 2017

Men han gjør det likevel... – en tid for alt *

ENGLISH
I dag kommer jeg tilbake til temaet ‘å be i Jesu navn’ fordi det er viktig og fordi Jesus selv kom tilbake til temaet:
Den dagen skal dere be i mitt navn, jeg trenger ikke spørre Far for dere da.
Joh 16:26
Jeg tror dette primært handler om at vi etter ‘den dagen’ har direkte adgang til Far. Jesu rolle som ‘mellommann’ er ikke nødvendig i min interaksjon med Gud etter ‘den dagen’ – for, som Paulus skriver: «Men noen mellommann trengs ikke der det bare er én, og Gud er én.» (1) Rollen med Jesus som mellommann var nødvendig for frelsen og det nye livet. Der det nye livet lever er det direkte kontakt med hele guddommen – Far, Sønn og Hellig ånd - 'i Jesu navn'. 

Likevel, er det godt å vite at:

Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss.
Rom 8:34b
Selv om jeg ikke trenger å bruke ham som mellommann, ber han likevel for meg. Det samme gjør Ånden, og ‘i Jesu navn’ kan min ånd gå i forbønn sammen med dem med 'sukk som ikke kan uttrykkes med ord' (2).

Dagens ‘manna’

Sukk, i Jesu navn, amen!
--------------------------------------
(1) Gal 3:20
(2) Rom 8:26 
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: