mandag 15. mai 2017

Den viktige identiteten – en tid for alt *

ENGLISH
Jeg skrev litt om trygg identitet og bekreftelse i går. Identitet handler om hvem jeg er. Når identiteten blir truet er det lett å komme i posisjon hvor jeg kommer i forsvar. Jo tryggere identiteten er, dess større trusler kan jeg takle.

Identiteten er sammensatt fordi vi ofte har mange roller. Jeg er for eksempel glad for å være norsk, men det betyr ikke at det er bedre enn å være fra et annet land. Jeg er glad for å være mann, men det betyr ikke at det er bedre enn å være kvinne. 


I Kristus er vi ‘ett’ (2), og det fantastiske er at denne «enhets-identiteten» ikke visker bort mangfoldet. Snarere tvert imot. Fordi vi er forent i Kristus ligger det en aksept av forskjellighet og mangfold.

I dialogen Jesus hadde med disiplene rett før korsfestelsen, var han tydelig på sin egen identitet og at han var trygg i det han visste at han måtte gå gjennom. Den samme tryggheten kan jeg ha når jeg har identiteten min i ham:

«Likevel er jeg ikke alene, for Far er med meg. Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!»
Joh 16:32b-33
Dagens ‘manna’:
Identitet i Kristus gir frimodighet
---------------------------------------
(1) Én familie med norsk identitet og en danske i midten. Gratulerer med flott konfirmasjon, Adam!
(2) Gal 3:28
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: