søndag 12. mars 2017

På vei mot et mål

ENGLISH
Da jeg på fredag avsluttet studiet i Timoteusbrevene, handlet refleksjonen om ‘å slutte på riktig tone’ – i betydningen av å nå det målet vi har. Paulus var veldig måltrettet i hvordan han veiledet Timoteus og sørget for at han utviklet gode vaner for å nå sine mål (1)

Det å være målrettet er en viktig egenskap uansett hva vi ønsker å oppnå. For noen år siden brukte jeg førti dager på Rick Warrens bok «Målrettet liv» (2) her på bloggen. Den boka stadfester hvor viktig det er å leve med en hensikt og sette mål. Jeg har også flere ganger uttrykt min begeistring for Eugene Petersons definisjon av disippelskap som: «Lang lydighet i samme retning». Jeg blir mer og mer overbevist om at det er en genial beskrivelse, og den bekrefter verdien av å ha klare mål.

Jesus visste hvorfor han var kommet, og han visste at et viktig mål i det oppdraget handlet om det som skulle skje i Jerusalem:

Han tok de tolv til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse.»
Luk 18:31
Lukas beskriver også hvordan disiplene tok imot denne beskjeden: «de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa» v 34 (3). Likevel fulgte de Mesteren fordi han visste hvor han skulle. Det understreker at det viktigste er å kjenne hans vilje og mål.

Dagens ‘manna’:

Det viktigste er å kjenne Guds vilje og mål
PS Målet mitt de nærmeste ukene er å fortsette opp til Jerusalem i forberedelse til påske
------------------------------
(1) Se f. eks. «Det handler om livsstil» og «Fornyelsesreise»
(2) Serien starter med «De neste 40 dagene». Dersom du ønsker å lese hele serien kan du begynne med starten og trykke «nyere innlegg» nederst til venstre og bla deg framover.
(3) Det er slike vers som i mine øyne gjør Bibelen troverdig – se «Så velsigna menneskelig...»

Ingen kommentarer: