lørdag 11. mars 2017

BØNN OM FRELSE

Sist torsdag hadde jeg en skype-prat med Marit Dehli som er journalist i Krigsropet. Bakgrunnen for samtalen var en opplevelse jeg hadde da jeg snakket om «Frelsesbønnen» på et pinsestevne i Tana i 2013. Magna og jeg var der som hovedtalere, og i minuttene før en av samlingene skulle begynne, benyttet jeg anledningen til å reklamere for Krigsropet (1) som et evangeliserings-redskap.

«Jeg har faktisk hørt om flere som har lest bladet og har blitt frelst ved å be frelsesbønnen!» sa jeg. En godt voksen kvinne avbrøt meg og sa: 
«Ja, det skjedde med meg!»
«Så du kom til tro, ba bønnen som står i Krigsropet, og derfor er du frelst og er sammen med oss for å feire pinse?» repliserte jeg.
«Ja!» svarte hun med et smil og strålte av glede.

Jeg har hørt flere slike historier når jeg har vært på reiser, og det kan være godt å få hjelp til å finne ord til å forme en bønn, men det viktigste er at bønnen kommer fra hjertet. 

Her er bønnen som har stått i alle utgaver av Krigsropet i mange år:
Jesus, du har sagt at alle er velkommen til deg, og nå vil jeg komme.
Jeg vet at du ga livet ditt for å sone menneskenes synd, og jeg tror at du også døde for meg. Jeg ber om tilgivelse for det jeg har gjort galt.
Jeg vet at du kom for å åpne veien for meg helt inn i Guds nærhet, og jeg forstår at jeg trenger deg.
Takk for at du elsker meg, både på grunn av og på tross av.
Takk for at du vil komme inn i livet mitt og hjelpe meg til å tro og til å leve.
Takk for at du frelser meg nå og gir meg din velsignelse.
Takk, Jesus!
Amen.
Og her har du den Bibelske garantien for at du er bønnhørt:
Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.

Joh 1:12
Dagens ‘manna’:
Takk, Gud, for din frelse!
PS – Den lille beretningen kommer som en del av en artikkel i Krigsropet i nær framtid. Abonner gjerne på bladet, gi det til naboen eller legg det på et venteværelse når du har lest det. Det kan bidra til at noen leser det, kommer til tro og leser frelsesbønnen som står i hver eneste utgave (1).
-------------------------------
(1) Jeg reklamerer gjerne for Krigsropet til enhver tid – og i 2013 var det også en del av ansvarsområdet mitt. Jeg var stolt av å være del av utgivelsen av et så bra produkt.

Ingen kommentarer: