torsdag 30. mars 2017

Å vite verdien av min sjel – et skritt på reisen

ENGLISH
Dersom min sjel er mer verd enn hele verden, må det også gjelde for alle mennesker. Det betyr at den er uerstattelig, og Jesus setter det hele i perspektiv:
Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel?
Matt 16:26
Jeg vet ikke om Ole Paus tenkte på dette verset da han for flere år siden sa: «Vi har alt, men det er også alt vi har», men det hører i hvert fall hjemme i samme skuff. Temaet er kjent og det går igjen i eldre evangeliske sanger, som f. eks. Om jeg hadde alt, men ikke Jesus, Å hva vinning var det for mitt vel? Hva er hele verden mot å eie Fred med Gud og frelse for min sjel!

Jesus hadde selv motstått den fristelsen (1), og bevarte sin sjel gjennom å tilbe og tjene Herren Gud. Materialismen har en enorm innflytelse på oss mennesker, og dessverre er ikke en kristen bekjennelse ensbetydende med innstillingen «gudsfrykt med nøysomhet». Da Paulus skrev om dette emnet til Timoteus, så advarte han til og med mot dem som ‘mener gudsfrykten er en vei til vinning(2).

Av hele mitt hjerte ønsker jeg å si:

Dagens ‘manna’:

Sjelen min er ikke til salgs!
----------------------------------------
(1) Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Matt 4:8-9
(2) se refleksjonen: «...og så var det dette med pengene da»

Ingen kommentarer: