torsdag 23. mars 2017

Å vite hva autoritet er – et skritt på reisen

Det er ikke tvil om at misbruk av autoritet har gjort mye skade i mange menigheter. Når Frelsesarmeen i disse dager retter oppmerksomheten mot ansvarliggjøring på alle plan, er maktmisbruk et av områdene hvor det innføres rammer for å redusere muligheten for at det skal kunne skje. Men den autoritet som springer ut fra kjærlighet til Gud og mennesker kan heldigvis brukes til å skape noe som er godt og byggende:
«Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» Matt 16:19
Peter hadde sett Jesus bruke autoritet på en riktig måte. Han bandt de onde kreftene og satte fri dem som var bundet av dem. Jesus snakket ofte om makt, og den makt som var overgitt ham:
For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Joh 17:2
Jeg tror det er denne autoriteten Jesus formidler til Peter. I intervjuet om «Frelsesbønnen» som kommer i Krigsropet #18, siterer Marit Dehli meg på denne måten:
Når han ber frelsesbønnen med et annet menneske, bekrefter han for den andre hva som har skjedd:
«Når du nå har bedt, er du Guds barn. Du er en Jesu disippel»,
sier jeg.
«Den viktigste bekreftelsen er den indre vissheten som Den hellige ånd gir. Den kan komme momentant eller som en soloppgang».
Det å kunne gi slike bekreftelser er en integrert del av den autoriteten som Jesus overlater til sine disipler. Jeg vil bruke åndelig autoritet til å bygge opp mennesker.

Dagens ‘manna’

Åndelig autoritet er gitt for å bekrefte
------------------------------

Ingen kommentarer: