torsdag 23. februar 2017

Nytteverdien i opplæring


ENGLISH
Magna (1) kan bekrefte, dog med en viss frustrasjon, at jeg er veldig opptatt av nytteverdien av det jeg holder på med. 

I dag reiser jeg hjem fra en konferanse i Cape Town som har hatt Frelsesarmeens IT-satsing på programmet. Jeg tror absolutt at IT har en nytteverdi i misjonsoppdraget vårt, og dersom mine innspill har bidratt konstruktivt, har det også hatt en viss nytteverdi at jeg har vært her. Alle kanaler som kan formidle evangeliet på en effektiv måte må benyttes.

I undervisning bruker vi ordet «utbytte» til å beskrive nytten. Hvilket utbytte skal opplærlingen ha? Da jeg for veldig lenge siden meldte meg på en kjøreskole, var «Førerkort» ønsket utbytte. 

Paulus skrev til Timoteus om nytteverdien av at Skriften er innblåst av Gud:
Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring
2 Tim 3:16-17
Jeg har en sterk tro på at Guds Ånd allerede er tilstede i Bibelen. Det vil si at mennesker som åpner Bibelen og leser evangeliet kan oppleve at Den hellige ånd åpner ordet på en slik måte at de kan gripe det og bli frelst. Jeg har lest mange vitnesbyrd om det. Det har vært en trøst de gangene jeg ikke har kjent meg særlig «innblåst av Gud» når jeg skal utlegge ordet i en tale.

Likevel er jeg overbevist om at det beste er at Guds «pust» merkes både i ordet som blir lest og at den samme pusten gjenkjennes når det blir utlagt av den som forkynner.

Da blir ikke nytteverdien begrenset til formidling av viktig kunnskap, men utvides til formidling av livsviktig liv.

Opplærlingen er viktig fordi ‘Den hellige ånd skal minne oss om alt det Jesus har sagt oss’ (2).

Dagens ‘manna’:
Det handler om Ordet og Ånden!

----------------------------------
PS - jeg regner med at bloggen i morgen kommer sent pga at jeg ikke ankommer Chisinau før på formiddagen.
(1) = min trofaste livsledsager i 39 år 
(2) Joh 14:26 

Ingen kommentarer: