torsdag 9. februar 2017

En del av noe mye større

ENGLISH
Svært ofte møter jeg begrensninger både i meg selv, i forhold til ressurser og i omgivelsene mine, og jeg glemmer at jeg tilhører en ubegrenset Gud. Se hva Paulus skrev til Timoteus:
Husk på Jesus Kristus, han som ble reist opp fra de døde og er av Davids ætt. Dette er mitt evangelium, og for dette lider jeg. Ja, jeg er bundet i lenker som en forbryter. Men Guds ord er ikke bundet.
2 Tim 2:8-9
Paulus ble bundet i lenker, men hadde stor suksess med å vitne for fengselsvaktene (1) fordi "Guds ord ikke er bundet". Da han endelig kom til Roma, fikk han tillatelse til å bo sammen med den soldaten som voktet ham (2). Med andre ord, Paul visste at han tilhørte en ubegrenset Gud og at
alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje
Rom 8:28
Derfor vet jeg at
  • når jeg er bundet - er Gud ubundet
  • når jeg har lyter - er Gud lytløs
  • når jeg har feil – er Gud feilfri
  • når jeg er maktesløs – makter Gud
  • når jeg ikke vet – vet Gud
  • når jeg ikke kan – kan Gud
Her er det bare å fylle ut som det passer, og jeg forstår hva som skjer kan jeg ende opp med å bekjenne slik Paulus gjorde i

Dagens ‘manna’:

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. (3)
--------------------------------------
(1) Apg 16:29-34
(2) Apg 28:16
(3) Fil 4:13

Ingen kommentarer: