fredag 24. februar 2017

Eksperthjelp mot feiltrinn

ENGLISH
Jeg er klar over at jeg kan gjøre feil på mange områder. Rett som det er dukker det opp skrivefeil her på bloggen. Noen av disse feilene klarer den automatiske stavekontrollen å fange med engang, men det forutsetter at jeg får den til å fungere. Det har jeg ikke klart å få til på den PCen jeg tok i bruk for noen måneder siden, også etter at jeg søkte eksperthjelp.

I IT-teknologiens barndom var det ikke uvanlig at bruksanvisningene til dataprogrammer ble kalt «bibler». Der kunne en finne rettledning når ting låste seg. Jeg synes bildet er en grei innledning til dagens «ekspertråd» fra Paulus:

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til ... tilrettevisning, veiledning ...
2 Tim 3:16-17
Jeg er fascinert over hvor konsekvent Paulus er i rådene han gir. Denne egenskapen er også synlig i fokuset han har på Åndens rolle i veiledningsprosessen. I første rekke kommer peker han på den innblåste Skriften, som ofte er tilstrekkelig dersom den som vil ha veiledning søker råd der. Likevel er det situasjoner hvor tilrettevisningen skjer gjennom en person. For den personen er det å være «innblåst av Gud», like viktig som det er for den Skriften han eller hun forholder seg til:
Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har Ånden, hjelpe ham til rette. Gal 6:1
Jeg er overbevist om at dersom vi overlot mer til Den hellige ånd, ville det bli ferre feiltrinn både i første linje og i støtteapparatet. 


Dagens 'manna':

God veiledning handler om å gi Ånden mer rom
------------------------------------

Ingen kommentarer: