søndag 12. februar 2017

Ansvaret for det jeg har tatt imot.

ENGLISH
Den røde tråden i brevene til Timoteus er forvaltningen av «Den vakre skatten» - som er evangeliet alle som tror, har tatt imot.

Et dansk ordtak sier det slik:
Hva du er, er Guds gave til deg
Hva du gjør med det du er, er din gave til Gud!
Helt siden jeg tok min endelige bestemmelse om å følge Jesus som 14 åring, har jeg også visst at formidlingen av evangeliet var en del av det nye livet jeg mottok. Paulus minner Timoteus om dette også:
Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte.
2 Tim 2:15
Da jeg igår siterte Laura Petris tolkning av William Booths oppskrift for å unngå ordkrig, inkluderte det denne setningen: «Dels ville han ikke legge hovedvekten på læren, men på livet...». Det samme understrekes i oppfordring Paulus kommer med:
Dersom en arbeider i Guds rike har noe å skamme seg over, blir det vanskelig å legge fram sannhetens ord på rett måte. Liv og lære må gå hånd i hånd. Det betyr ikke at livet må være perfekt, men det må leves under nåden, og nåden er en del av Guds gave til meg.

Kombinasjonen av å leve i Guds gave til meg, og formidlingen av evangeliet med det lys Gud har gitt meg i og over ordet, er min gave til Gud. Det er dette jeg og alle troende er ansvarlige for å forvalte.

Dagens ‘manna’:

Liv og lære hører sammen
------------------------

Ingen kommentarer: