søndag 5. februar 2017

Å ville det hærføreren vil

Paulus tar «soldat-allegorien» et skritt videre:
Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for han vil gjøre som hærføreren vil.
2 Tim 2:4
Gjennom hele livet mitt som soldat, har jeg levd i spenningen mellom ‘dagliglivets gjøremål’ og bevisstheten om at hærførerens vilje kan drukne i alt som ‘må’ gjøres. Den spenningen har økt proporsjonalt med økt ansvar. I mange av brevene Paulus skrev, kom han inn på hvor viktig det var å forstå Herrens vilje (1). Da han holdt sin avskjedstale til de lokale lederne fra menigheten i Efesos, sa han:
jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje.
Apg 20:27
Hvordan en disippel får denne innsikten i hva «hærførererens vilje» er, beskrev Paulus slik:
Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.
Fil 2:12-13
Dersom jeg lar Den hellige ånd få virke i meg, skjer underet at jeg faktisk vil gjøre det som som er Guds gode vilje. Det blir en kjærlighetsrespons og ikke et krav (2). Det er frigjørende og ikke slaveri under loven.

Dagens ‘manna’:

Å gjøre hærførerens vilje er det jeg vil
-------------------------------------
(1) Se f. eks. Kol 1:9 og Fil 1:9-11
(2) Se Tomas Sjödins sitat i «På troens arena»

Ingen kommentarer: