fredag 20. januar 2017

Tenk på magen din også!

«Omsorg for hele mennesket» kunne vært en overskrift på hele det femte kapitellet i det første brevet Paulus skrev til Timoteus, men jeg har valgt ett vers som er et uttrykk for omsorgen Paulus har for «hele» Timoteus. Han bryr seg ikke bare Timoteus som forbilde eller hans åndelige helse, men også hans fysiske helse:
Drikk ikke lenger bare vann, men bruk også litt vin for magen og fordi du så ofte er syk.
1 Tim 5:23
Det er ikke bare i sin omsorg for Timoteus at Paulus tilkjennegir sitt holistiske menneskesyn. Jeg finner det igjen i flere av brevene hans, blant annet her:
Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer.
1 Tess 5:23
Mer enn 45 år med bibellesning har gjort det stadig mer vanskelig for meg å forstå hvordan gnostisk tankegang kunne få innpass i kristen lære. Gnostisismen ser på mennesket som «to-delt» eller dualistisk, der sjelen representerer noe høyverdig, mens kroppen representer noe mindreverdig. Gjennom kirkehistorien har slike tanker dukket opp med jevne mellomrom. Til og med i vår tid møter jeg mennesker som kommer med uttalser som røper en slik forståelse. Det er trist, for vi er skapt i Guds bilde som hele mennesker. Nettopp fordi han selv er kropp, sjel og Ånd og forblir én, elsker han oss som hele mennesker og sier:
Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.
Joh 13:34b
Da er omsorg for hele mennesket en naturlig respons.

Dagens ‘manna’
Omsorg for hele menneske
--------------------------------------

Ingen kommentarer: