lørdag 14. januar 2017

På renhetens arena

ENGLISH
I dag er jeg kommet til den siste forbilde-arenaen:
«...vær et forbilde ... i renhet...» 1 Tim 4:12
Dersom du har vært fast leser av bloggen min over tid, husker du kanskje at jeg for noen måneder siden skrev at hellighet handler om renhet (1)

For William Booth var hellighet synonymt med renhet. 
«Et rent hjerte vil medføre et hellig liv!» skrev han i det fjerde kapittelet i boka: «Hjertets renhet» (2) – bokas tittel stadfester fokuset hans.

At renhetens arena kommer til slutt, bekrefter for meg at det ligger en tanke om en progresjon i rekkefølgen av de fem arenaene Paulus ramser opp. 


Siden omvendelsen hadde han selv jaget mot målet om å bli lik Jesus, og da han skrev om dette temaet til filipperne, er det denne jakten han vil at leserne skal ha som forbilde:
Følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbilde dere har i oss.
Fil 3:17
Dagens ‘manna’:
Forbilder jager etter renhet!
--------------------------------------
(1) «Det handler om renhet»
(2) William Booth in “The Founder Speaks again” SP&S 1960 s 20

Ingen kommentarer: