søndag 29. januar 2017

«Når min ånd blir svak»

ENGLISH
Salme 142 var på gårsdagens Bibelleseplan. David skrev salmene og bønnene sine under mange forskjellige omstendigheter. Denne spesielle bønnen ble skrevet da han flyktet og gjemte seg i en hule for å unnslippe Sauls forfølgelse. Han hadde alle grunn til å kjenne seg nedtrykt og motløs, men han skrev med håp:
Når min ånd blir svak,
kjenner du min sti.

Salme 142:4
Det er et sterkt vitnesbyrd om tillit under motgang.
Kanskje Timoteus befant seg i en liknende situasjon da Paulus skrev:

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.
2 Tim 1:7
David var en ung mann da han befant seg i hulen. Timoteus var en ung mann da han fikk ansvaret for menigheten i Efesos. Begge opplevde de velsignelsen og byrden av Guds kall og salvelse over livene sine. Slik er det for Jesu disipler til alle tider, vår tid er ikke et unntak.

Derfor trenger jeg å bli minnet om at Gud:

  • kjenner min sti
  • gir kraft, kjærlighet og visdom.
Når det gjelder studiet av hvordan Paulus veiledet Timoteus, har jeg allerede fokusert på kjærlighet (1) og delvis også visdom (2), men i morgen vil jeg se nærmere på kraft,

Dagens ‘manna’:

Gud kjenner min sti!
-------------------------------
(1) Se f.eks «Målet for oppdraget definert» og «Et smil på kjærlighetens arena»
(2) NB Tidligere norske utgaver har brukt sindighet i stedet for visdom – begge ordene passer godt med tanken om selvdisiplin. Det temaet dukker opp i «Gudløse myter» og «Det handler om livsstil»

Ingen kommentarer: