søndag 8. januar 2017

Hva er spesielt med de troende?

ENGLISH
Troende mennesker er helt vanlige mennesker. Den eneste forskjellen fra dem som ikke tror, er at de tror. Troen vil påvirke verdivalg osv, men det er frelsen som er kjerneinnholdet – og «det troverdige ordet».
For vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er frelser for alle mennesker, særlig for de troende.
1 Tim 4:10b  
Dagens vers som Timoteus blir bedt om å «innskjerpe når han underviser» (1), slår enda en gang fast at Gud er «frelser for alle mennesker». Det må altså ikke såes tvil om at frelsen gjelder alle.

Hvorfor står det da: «særlig for de troende»?

Det er fordi det er troen som gjør frelsen gyldig. Da Jesus talte om ‘brødet fra himmelen’, oppfordret han tilhørerne å arbeide for den mat som består og gir evig liv. Da ble de nysgjerrige og spurte: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesu svar var ganske enkelt:

«Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.»
Joh 6:29
Det er interessant at Jesus gjør troen til en ‘gjerning’. Dette sammenfaller mer og mer med min erfaring med tro. Tro er å handle som om det som står er sant. Når Bibelen sier at jeg er frelst gjennom det Jesus gjorde for alle mennesker, så handler jeg deretter og «innskjerper det når jeg underviser».

Dagens ‘manna’:

Gud er frelser for alle mennesker
----------------------------------
(1) 1 Tim 4:11

Ingen kommentarer: