mandag 2. januar 2017

Et nådens år fra Herren

2017 er allerede inne i sin andre dag. Overskriften er den siste strofen i Jesu programerklæring som fant sted i synagogen i hjembyen Nasaret. Der ble han gitt bokrullen med profetiene til Jesaja, og han leste det som best beskriver ham selv og oppdraget han hadde kommet for å utføre. Han var sendt for:
«å rope ut et nådens år fra Herren.»
Luk 4:19
Fordi Jesus også sa: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (1), vet jeg at det er også en del av mitt oppdrag. Det er nåden som gjør hver dag til en nyttårsdag, og fordi jorden fortsatt eksisterer, vil jeg være med å rope ut at dette er et nådens år fra Herren. Videre vil jeg si at det er «NÅ» det gjelder, for
Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!
2 Kor 6:2b
Dagens ‘manna’:
Nåden er at nå er den rette tid
------------------------------------
(1) Joh 20:21

Ingen kommentarer: