onsdag 25. januar 2017

Å vite at det er noen som ber

ENGLISH
Jeg vet om mange mennesker som ikke selv bekjenner at de tror, men som likevel er veldig takknemlige for at det er noen som ber for dem. Selv om jeg har en forbeder innfor Guds trone (1), er det utrolig godt å vite at det er noen som ber for meg her på jorden også.

Det må ha vært en styrke for den unge Timoteus å vite at mentoren stadig ba for ham:

Jeg takker stadig for deg og husker på deg natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet slik som mine forfedre.
2 Tim 1:3  
Forbønn er viktig i mange sammenheng, men er et vitalt element for at mentorskap i en kristen sammenheng skal lykkes. Prinsippene for mentorskap er de samme både i en verdslig kontekst, men i den kristne konteksten er det erfaringer som skal overføres som ikke hører til denne verden. I et annet brev bruker Paulus mye plass på dette:
Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne. Men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne. Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom.
1 Kor 2:6-7 (2)
Forbønnen er viktig både som et uttrykk for omsorg, men det er også en erkjennelse av at oppdraget handler om noe langt mer enn formidling av læresetninger og leveregler, det handler om formidling av Guds liv i blant oss. Det kan kun skje på «åndelig vis» (3).

Dagens ‘manna’:

Det er noen som ber og vet hvorfor de gjør det!
-------------------------
(1) F. eks.: Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.
Rom 8:26b-27
(2) Les gjerne hele 1 Korinterbrev 2
(3) Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. 1 Kor 2:14

Ingen kommentarer: