fredag 9. desember 2016

Stadfestelse gir trygghet i tjenesten

I går leste jeg hvordan Paulus ga stafettpinnen videre til Timoteus. Paulus hadde ved flere anledninger bekreftet Timoteus både med egne ord og hilsener, men også gjennom å minne ham om profetiene som hadde blitt talt over ham. Samlet sett ga det en autoritet og en trygghet i tjenesten Timoteus sto i og som han skulle føre videre:
Ved dem skal du stride den gode strid i tro og med god samvittighet.
1 Tim 1:18b-19a
Troen er en forutsetning for all tjeneste i Guds rike, og når det gjelder lederroller, er det uhyre viktig at samvittigheten også er med når beslutninger fattes. Hvis ikke, kan det fort ende opp med misbruk av makt. I forlengelsen av det siterte verset, nevner Paulus dem som har feid samvittigheten til side. 

Dette er egentlig vanskelige vers, hvor Paulus overgir dem som har sviktet, til Satan. Likevel synes ikke motivet hans å være hevn, men at de skal bli irettesatt av sin egen samivttighet. Dette er faktisk også Guds måte å dømme på. Han overlater menneskene til sin egen sviktende dømmekraft og sine egne misgjerninger (1). Det finnes mange som da «kommer til seg selv» og vender «hjem» (2). Jeg har møtt noen av dem.

I dag tar jeg med meg hvor viktig det er å stadfeste disipler som skal inn i spesielle tjenester i Guds rike. De trenger det for å kunne stride den god strid i tro og med god samvittighet.

Dagens ‘manna’:

Ved dem skal du stride den gode strid.
-------------------------------
(1) «De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft»
Rom 1:28a
 «Jeg lar deres gjerninger komme over deres eget hode, sier Herren Gud.»
Esek 22:31b
(2) Jfr liknelsen om «Sønnen som kom hjem»

Ingen kommentarer: