fredag 2. desember 2016

Mentoren er tydelig

Forholdet mellom mentoren og disippelen baserer seg på gjensidig tillit. Det betyr at de kan være direkte og tydelig med hverandre. Paulus hadde selv en lang periode hvor Barnabas var hans mentor. 

Forholdet dem imellom var ikke uten konflikter. Barnabas var tydelig på at han ville ha med Johannes Markus på reise nummer to, mens Paulus ikke ønsket det. Det førte faktisk til at de skilte lag. Lukas kom inn i teamet til Paulus like etter dette, og han beskriver det som en bitter strid (1). Men det kan komme noe godt ut av slike situasjoner også – i stedet for ett team, ble det det nå to gode team som kjempet for samme sak. Det bekrefter verset:
Jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre.
Ordsp 27:17
Det er kommer klart fram at Timoteus kunne slite med motløshet, og Paulus gikk rett på sak:
La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg! For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.
2 Tim 1:6-7
Paulus oppfatter at Timoteus ikke opererer i den nådegaven han har mottatt. Jeg tror nådegavene er en del av den dyrebare skatten som Gud har gitt oss sammen med evangeliet. Det er ingenting som er mer forfriskende enn å slippe Ånden til og la ham få bruke min kropp til å virke gjennom. Da forsvinner motløsheten, og jeg fylles av kraft, kjærlighet og visdom.

Det beste jeg kan si om motløshet, er at jeg er 100% sikker på at den ikke kommer fra Gud.

Dagens ‘manna’:

En mentor er alltid tydelig.
---------------------------------------
(1) Apg 15:39

Ingen kommentarer: