torsdag 15. desember 2016

Klar for verdifulle oppgaver?

Når Paulus velger å skrive til Timoteus om menighetens ledere og medlemmer, gir han følgende begrunnelse:
«jeg vil du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll.»
1 Tim 3:15
Det er altså synet på menigheten som er motivet for de høye kravene Paulus stiller til dem som settes til å lede den. Jeg kommer ikke til å dukke ned i detaljene, de er tydelige nok og du finner dem i det tredje kapittelet. Jeg velger å dvele litt ved åpningsutsagnet:
Dette er et troverdig ord. Om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste, er det en verdifull oppgave han ønsker seg.
1 Tim 3:1
Jeg har alltid forundret meg over dette verset, og jeg brukte det som innledning til det første lederkurset jeg publiserte for mer enn 25 år siden (1). Jeg er forundret fordi jeg lurer på om det virkelig er mange som går med et ønske om å få en tilsynstjeneste. Det blir enda mer underlig dersom de har lest alle om forventningene i kapittel tre. 

Samtidig viser all erfaring at menigheten trenger mennesker som er villige til å ta på seg slike roller. For noen dager siden snakket jeg med en ung familie som er medlemmer i en veldrevet menighet. Etter en lengre periode uten pastor, var det for noen måneder siden en som tok utfordringen. «Vi merket først etter at han kom, hvor mye vi egentlig har savnet å ha en pastor», var kommentaren fra de unge.

Jeg kjenner den nye pastoren. Han vet hva det handler om og hva han har sagt «ja» til, og jeg vet hva som er motivet hans. Han er en av de beste pastorene jeg kjenner, og jeg tror at det var 'motivet' Paulus vil ha fram da han åpnet avsnittet slik han gjorde. 


Kravene er store, men den som tar på seg et slikt oppdrag med det rette motivet forstår også at det er en verdifull oppgave. Det er en oppgave som må gjøres og derfor er det en del av den vakre skatten som alle disipler i fellesskap er satt til å forvalte. Derfor må vi ta vare på dem som tar utfordringen!

Dagens ‘manna’:

Disippelskap handler om å være klar for verdifulle oppgaver
-------------------------------------------
(1) Se «Ledelse» - Dersom du leter etter mer om ledelse, se «Grensebrytende åndelig ledelse»

Ingen kommentarer: