torsdag 1. desember 2016

Han levde som han lærte

Det var det som ga Paulus troverdighet som mentor. Timoteus fikk på nærthold se hvordan Paulus levde livet sitt. Han hadde vært vitne til hvordan Paulus kom tilbake til hjembyen hans, Lystra, en by hvor han hadde blitt steinet av folkemengden og slept ut av byen, antatt å være død (1).

En som frivillig vender tilbake til et slikt sted, vet hva han tror på, og at det han tror på er en kjærlighet som allerede har overvunnet all ondskap. Derfor blir det han sier også troverdig.

Da han skrev:

Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. 2 Tim 4:7
visste Timoteus fra alt han hadde opplevd sammen med Paulus at det var sant. Derfor kunne han også ta imot formaningene fra ham, fordi Paulus hadde selv levd akkurat slik han oppfordret Timoteus til å gjøre:
...jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til, det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vitner.
1 Tim 6:11b-12
Det er mange som har gitt meg råd gjennom livet, men de jeg «lytter» til, er de som lever som de lærer.

Dagens ‘manna’:

Troverdighet avhenger av samsvar mellom liv og lære.
----------------------------------------
(1) Apg 14:19-20

Ingen kommentarer: