søndag 11. desember 2016

Evangeliet i et nøtteskall

Fra formaningen om bønn for alle mennesker, går Paulus raskt videre til en kort-versjon av evangeliet. I flere av brevene har han inkludert det som sannsynligvis var små trosbekjennelse som de første kristne brukte. Noen er lengre, som f. eks. Kristus-hymnen i Filipperbrevet (1), mens bekjennelsen han minner Timoteus om, hører til de korte versjonene:
For Gud er én
og én mellommann er det mellom Gud og mennesker,
mennesket Kristus Jesus,
han som ga seg selv som løsepenge for alle
.
1 Tim 2:5-6a
Dette er sannheten Paulus er satt til å formidle til folkeslagene. Her introduserer han rollene han har i forhold til evangeliet. Herold, apostel og lærer (2), som på en grei måte kan oppsummeres slik:
Med evangeliet var han

  • Utnevnt – herold (3)
  • Utsendt – apostel (4)
  • Utdannet – lærer (5)
"Nøtteskalls-evangeliet" hadde Paulus forkynt sammen med Timoteus tidligere:
For Guds Sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei; i ham er det bare ja. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.
2 Kor 1:19-20
Nå minner han Timoteus er å fortsette å forkynne som utnevnt, utsendt og utdannet. 

Jeg tror det er rollene til enhver disippel, men noen får det som en spesiell tjeneste eller utrustning. For eksempel ligger til den kristne rolle å vitne, det vil si evangelisere, men ikke alle blir evangelister. Alle er likevel inkludert i formidlingen av evangeliet gjennom å være «Jesus» der de ferdes.

Dagens ‘manna’:

Evangeliet: Mennesket Kristus Jesus ga seg selv!
--------------------------------------
* Illustrasjonen "Julen i et nøtteskall" ble produsert av "Jobben" - et arbeidstiltak i Frelsesarmeen.
(1) Fil 2:5-11
(2) Se "Den vakre skatten"
(3) Se "Hva gjorden mentoren med skatten?"
(4) Se "Interessante koblinger mellom funksjoner"
(5) Se "Identitetsbygging"

Ingen kommentarer: