lørdag 24. desember 2016

En julebekjennelse

(For English see under)
Det finnes mange trosbekjennelser. Den som brukes mest i Norge kalles «Den apostoliske trosbekjennelsen», men det finnes også flere andre (1). I tillegg finner vi spor av slike bekjennelser i brevene til Paulus, og jeg har allerede nevnt en av dem vi finner i brevene til Timoteus. I dag kommer det en til, og det passer i grunnen godt på en julaften:
Samstemt bekjenner vi at gudsfryktens mysterium er stort.
Han ble åpenbart i kjøtt og blod,
rettferdiggjort i Ånden,
sett av engler,
forkynt for folkeslag,
trodd i verden,
tatt opp i herlighet.

1 Tim 3:18
I dag fryder jeg meg over gudsfryktens stor mysterium. Gud ble menneske! Når jeg griper en flik av det, griper han meg slik at jeg blir en del av mysteriet.

Dagens ‘manna’:
Det er nok å gripe en «flik» for selv å bli grepet!
Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid!

-------------------------------------------
(1) Se Trosbekjennelsene

Ingen kommentarer: