fredag 4. november 2016

Det handler om frukt i rett tid

I et åndelig perspektiv er det forventet at fruktbæringen er konstant, med andre ord at det alltid er mulig å finne frukt på ‘livets tre’. Derfor er det interessant å lese om den som har sin glede i Guds ord og grunner på det dag og natt i Salme 1. Der står det
Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.
Salme 1:3 
Jeg ser ingen motsetning i det å alltid bære frukt, og det å gjøre det i «rett tid».  Jeg tror «rett tid» handler om at det kan oppstå en situasjon hvor det er behov for en moden frukt med en helt spesiell egenart eller kvalitet. Ånden har allerede forberedt frukt med nettopp en slik kvalitet som situasjonen krever.

Mange ganger har jeg stått i situasjoner hvor jeg har spurt meg selv:
Vil jeg være i stand til å vise kjærlighet? Vil jeg takle denne utfordringen? 

 
Svaret er kort og greit: «Nei!»

Likevel har jeg ofte opplevd at Den hellige ånd har gitt akkurat det jeg trenger i rett tid. Paulus siterte Jesaja i flere av sine brev, og til korinterne skrev han denne påminnelsen: «Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag» (1). Men Paulus stoppet ikke med det, han fortsatte:
Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!
2 Kor 6:2
Det forteller meg at det alltid vil være en tid som er rett for en av kvalitetene ved Åndens frukt. Forutsetningen er at jeg er lik et tre plantet ved rennende vann.
 

Dagens ‘manna’:
Også i dag er det rett tid for Åndens frukt
PS - Jesus sa: «Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid rett tid».(2)  
----------------------------------------
(1) Jes 49:8
(2) Se refleksjonen over dette verset: "Hva er rett tid?" 

Ingen kommentarer: