tirsdag 15. november 2016

Det handler om dyd

Jeg tror ikke ordet «dyd» hører med til dagligtale hos folk flest, og det vil nok variere sterkt hvilke assosiasjoner ordet gir. Men det er en ingrediens i frukt-oppskriften. 

Riktignok må jeg tilbake til Bibelselskapets 1930 utgave for å finne dyd brukt: «så legg ... all vinn på i eders tro å vise dyd». I 2011 utgaven brukes:
«...la troen føyes sammen med et rett liv...»
2 Pet 1:5
Det er overveiende sannsynlig at Peter hadde de fire klassiske dydene i tankene. Det var verdier som stod sentralt i hans samtid og har sitt opphav i gresk filosofi:
  • Måtehold(1)
  • Visdom
  • Mot
  • Rettferdighet
Hver for seg kunne de også vært «ingredienser», men Peter samler dem her i et ord «dyd» eller «rett liv». Ned gjennom kirkens historie føyde man til «tro, håp og kjærlighet» slik at vi fikk de syv kristne dydene som ble motstykket til de syv dødssyndene (2). Rett liv kan altså oppfattes som det motsatte et liv i synd, og jeg tror at det var det Peter hadde i tankene. 

For å komme videre må jeg ha et ønske om å leve rett. Jeg må velge hvilke verdier jeg vil bygge livet mitt på. Da er de fire klassiske dydene i kombinasjon med de tre som blir stående (3) et godt valg. Jeg velger det, og går videre i morgen.

Dagens manna:

Det handler om å velge rette verdier
--------------------------------------------------
(1) Se: Henrik, Cornelis & Paulus
(2) Vanlig fokus i kaltolsk og ortodoks tradisjon, ikke ofte vektlagt i evangelisk sammenheng.
(2) 1 Kor 13:13

Ingen kommentarer: