søndag 27. november 2016

Den vakre skatten

Hva slagt innstilling har jeg til alt det jeg har fått?

Når jeg leser hvordan Paulus veileder Timoteus, er det tydelig at han også jobber med den grunnleggende innstillingen til alt som er betrodd oss. Jeg har allerede sitert et av versene hvor han minner om dette (1), og i dag leser jeg:

Ta vare på den vakre skatten som er betrodd deg, ved Den hellige ånd som bor i oss!
2 Tim 1:14
Jeg er altså betrodd en «vakker skatt» som jeg er ansvarlig for å forvalte på en god måte. Jesus sammenliknet Gudsriket med en skatt:
Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.
Matt 13:44
Det er sannsynlig at Paulus tenkte på evangeliet som den vakre skatten som er betrodd, men det er jo faktisk linken til Gudsrike. Til korinterne skrev han at dersom jeg forkynner evangeliet «fordi jeg må, er det en forvalteroppgave som er betrodd meg» (2), og han var også tydelig på at det var å forkynne for hedningene som var hans helt spesielle kall (3). Etter at han hadde gitt Timoteus et resyme av evangeliet, skrev han:
For dette er jeg satt til herold, apostel og lærer. Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg er overbevist om at han har makt til å ta vare på det som er blitt betrodd meg, helt til dagen kommer.
2 Tim 1:11-12
Det flotte med brevene til Timoteus er at Paulus viser hvordan forvaltningen av denne vakre skatten får konsekvenser for hvordan en disippel lever livet sitt, og der er det mye å ta tak i framover.

Dagens ‘manna’:

Evangeliet er den vakre skatten som er betrodd meg
-----------------------------------------
(1) Se: Fornyelsesreise som bygger på 1 Tim 6:20a
(2) 1 Kor 9:17
(3) Gal 2:7

Ingen kommentarer: