mandag 31. oktober 2016

Det handler om å være kaptein i sin egen sjel

Jeg har aldri lagt skjul på at Nelson Mandela er et av mine store forbilder (1). Selv om jeg hører med til dem som virkelig må motivere meg for å se en film, har jeg sett filmen «Invictus» flere ganger, og jeg vil se den igjen. Filmens tittel er hentet fra et dikt ved samme navn. Det er skrevet av William Ernest Henley, og var det som holdt motet oppe i Nelson Mandela da han satt på fangeøya. 

For meg er Nelson Mandela et av de beste eksemplene jeg kan nevne når jeg tenker selvbeherskelse og integritet. Jeg er overbevist om at nøkkelen var at han beholdt kontrollen over hvem som var «hans sjels kaptein» (2).

Diktet (2) er livssynsnøytralt, men jeg mener det på en fantastisk måte beskriver den siste kvaliteten av Åndens frukt slik Paulus har listet dem opp:

Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.
Gal 5:22-23
Dersom jeg ikke er «min sjels kaptein», har jeg heller ikke muligheten til å overgi styringen til Den hellige ånd. Men jeg kan bruke min frie vilje til hver dag å bestemme at det er Den hellige ånd som skal lede meg gjennom dagen. Da blir selvbeherskelsen en frukt av samværet med Ånden, og ikke min egen prestasjon. Min innsats begrenser seg til å ta riktig valg, og jeg kan vitne med Paulus og si: «Jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg er overbevist om at han har makt til å ta vare på det som er blitt betrodd meg, helt til dagen kommer» (3).

Døperen Johannes er et annet eksempel på en som var kaptein i sin egen sjel og som visste stor selvinnsikt og selvbeherskelse:

«Han skal vokse, jeg skal avta.»
Joh 3:30
Dagens ‘manna’:
Hellighet handler om være kaptein i egen sjel
-----------------------------------------------
(1) Refleksjoner med henvisning til Mandela
(2) Her er min norske oversettelse av diktet Invictus som betydde så mye for Nelson Mandela:
Midt i en natt så mørk og svart,
fra et dyp av en bunnløs sjakt,
takker jeg gud av hver en art,
at min sjel er bevart intakt.

Under omstendigheters smertegnag
har jeg ikke klynket og grått.
Truffet av skjebnens piskeslag
har jeg blødd, men fortsatt stått.

Over et sted med slag og sår
blir fryktens teppe spredd;
Men truslene gjennom mange år
har aldri funnet meg redd.

Hva betyr et grunnløst straffeskriv?
Hva betyr den første stein?
Jeg er herre i mitt eget liv
Jeg er min sjels kaptein.
English version
(3) 2 Tim 1:12

Ingen kommentarer: