torsdag 27. oktober 2016

Det handler om å være det han er

Det er interessant at Jesus midt i undervisningen om vintreet kommer med en erklæring. Han vil ikke lenger kalle disiplene for tjenere, men for venner (1). Det er et resultat av den guddommelige kjærligheten, og om den sier Jesus: «Bli i min kjærlighet!» (2)

Der ligger også roten til den femte egenskapen ved Åndens frukt:
Vennlighet (3)
De som kjenner meg godt vet at jeg sterkt misliker vennlighet som ikke er «ekte». Særlig opplever jeg det i situasjoner hvor jeg er potensiell «kunde». Selgere kan være ekstremt «vennlige», og det er sikkert helt etter boka, men det er en metode som ikke biter på meg.

Da Jesus snakket om fred sa han: «Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir» (4) Jeg tror at det samme kunne vært sagt om alle de andre egenskapene ved Åndens frukt: «Min vennlighet gir jeg dere, ikke den vennlighet som verden gir!». Den vennlighet det er snakk om, kommer innenfra.

Vi merker det når vi kommer inn i en menighet. De fleste har i dag møteverter (velkomstsersjanter) som skal ta imot folk på en god måte. Du merker godt når vennligheten kommer innenfra, fra den samme kilden som all frukt.

Etter at Paulus hadde oppfordret filipperne til alltid å glede seg i Herren, fortsatte han:
La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.
Fil 4:5
For når frukten merkes, er Herren nær! 

Dagens ‘manna’:

Åndens frukt bringer Jesus nær. 
----------------------------------------
(1) Joh 15:15
(2) Joh 15:9b
(3) Åndens frukt er … vennlighet – Gal 5:22
(4) Joh 14:27

Ingen kommentarer: