lørdag 22. oktober 2016

Det handler om å ta et tre

ENGLISH
Ta et tre: Enten er det godt, og da er også frukten god, eller det er dårlig, og da er også frukten dårlig. Treet kjennes på frukten.
Matt 12:33
Og det er akkurat det jeg gjorde da jeg begynte å skrive om frukt og hellighet, jeg begynte med vintreet. Derfor vil frukten like på treet. Jesus er vintreet. Da vil frukten likne på ham, med andre ord vil den mest framtredende frukten vært den egenskapen som er mest framtredende hos Gud.
Dette verset har dukket opp tidligere i 'Hellighetens brønn', men jeg tar det til meg igjen:

Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,
for Gud er kjærlighet.
1 Joh 4:8
Da er det ingen overraskelse at den første egenskapen ved Åndens frukt er kjærlighet (1). Det er ingen overraskelse at det er kjærligheten som preger vitnesbyrdet til Samuel Logan Brengle som jeg allerede har sitert mange ganger.

Det er ingen overraskelse at det er kjærlighet Jesus beskriver som det «nye budet» (2). Og det er ingen overraskelse det jeg leste i boka «Disippel» av Juan Carlos Ortiz en gang i min ungdom «Kjærligheten er Gudsrikets oksygen». Det er det som gjør at det er i ham, i kjærligheten, jeg lever, beveger meg og er til (3).

Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om høre til det rette treet.
-------------------------------
(1) Åndens frukt er kjærlighet – Gal 5:22  
(2) Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Joh 13:34b
(3) Apg 17:28

Ingen kommentarer: