mandag 3. oktober 2016

Det handler om små glimt

Da Johannes skrev: «Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives» (1), tror jeg ikke han siktet til de «fysiske» tingene Jesus gjorde. Selv om Jesu relativt korte liv var fullt av hendelser, burde det absolutt vært mulig å samle dette i noen bøker. 

Johannes derimot, så det åndelige mysteriet, og i likhet med Paulus (2), innså han at vi kun aner og griper glimt av det. Det er en trøst at selv noen glimt er nok til å gripe mysteriets kjerne. Da kommer jeg også til en erkjennelse av at her er noe som overgår alle verdens «bøker».

Slik er det også er det også med mysteriet «Hellighet». De siste dagene har jeg skrevet om å bli elsket tilbake til det opprinnelige Gudsbilde og om hvor «vakkert» det er. Jeg er klar over at det ekte Gudsbildet som vi er skapt i, også utgjør et lite glimt om hva hellighet er, men jeg mener at det er et veldig viktig glimt. Jeg er ikke alene om å mene det. Chick Yuill, som selv har skrevet flere bøker om hellighet, hevder at essensen og målet for Catherine Booths hellighetsforkynnelse, var gjenopprettelsen av Gudsbildet (3). Jeg tror han har rett i den konklusjonen.

I går brukte jeg et refreng fra en av Albert Orsborns sanger. Egentlig tror jeg det er mulig å finne sanger som illustrere de fleste aspektene av hellighet. I dag kommer siste del av et vers fra H. A. Tandberg. Linjene gjorde et sterkt inntrykk på meg i ungdomsårene, og det gjør de fremdeles:

Skue hans åsyn så lenge
at jeg forvandles ved det,
så at hans bilde kan trenge
dypt i mitt hjerte seg ned.
(4)
Derfor kjenner jeg behov for å be som David:
Jeg minnes at du har sagt:
«Dere skal søke mitt ansikt.»
(5)
Ditt ansikt søker jeg, Herre.

Salme 27:8
Dagens ‘manna’:
Hellighet handler om stadige glimt av Guds ansikt
---------------------------------
(1) Joh 21:25
(2) Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. 1 Kor 13:12
(3) Chick Yuill i: Clifford Kew red.: “Catherine Booth – Her Continuing Relevance” IHQ 1990 s 52
(4) Fra sangen: «Jesus har bedt oss å komme» FAs sangbok 2010 #340
(5) Det er sannsynlig at David henviser til: «Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel.» 5 Mos 4:29

Ingen kommentarer: