fredag 14. oktober 2016

Det handler om reproduksjon

Når jeg nå er i gang med refleksjoner knyttet til hellighet og frukt, dukker minnene fra mitt første møte med Terry Camsey på slutten av 80-tallet opp. Både den gang, og da jeg møtte ham igjen senere som kursholder i Norge, fokuserte han på noe som ble en vekker for meg.
 

Terry Camsey stilte noen enkle spørsmål:
«Hva er hensikten med et vintre?»
Svaret kom raskt fra publikum:
«Å produsere druer!»
Terry fortsatte:
«Hva er hensikten med en drue?»
Her var det mer nøling og flere svaralternativ, men om litt kom det svaret Terry ønsket:
«Å være frø til et nytt tre».
Terry gikk så tilbake til sitt første spørsmål, og konkluderte med at vintreets hensikt er å produsere vintrær. Frukten er en del av strategien.

Jeg tror ikke det er tilfeldig at Jesu siste 'Jeg er'-utsagn var: 

«Jeg er det sanne vintre» Joh 15:1
Den frukten som kommer av at jeg er en gren på dette vintreet, skal føre til reproduksjon. Frukten skal være tiltrekkende (1) slik at frøene blir spredd. Den fysiske og åndelige verden gjenspeiler hverandre. Det må være slik ettersom både det fysiske og åndelige har samme opphav. Det å betrakte dem som to adskilte «verdener» er faktisk vranglære og uforenelig med tanken om inkarnasjonen som Guds hellighets metode (2)

Frukten av et hellig liv har som hensikt å føre mennesker til Jesus. Fruktens hensikt er å føre til reproduksjon, og da er det godt at vår
«Far er vinbonden»!

Dagens ‘manna’:

Hellighetens frukt handler om reproduksjon
------------------------------------------------
(1) Se "Det handler om skjønnhet"
(2) Se "Det handler om sekularisering"

Ingen kommentarer: