torsdag 6. oktober 2016

Det handler om Jesus-identitet

Det er mulig at Jesus-identitet ikke er helt synonymt med å ha Kristuslikhet som mål, men jeg tror det er temmelig nært. Dersom jeg har kommet med et bidrag som har engasjert til å tenke «hellighet i hverdagen» i mitt hjemland, må det ha vært gjennom å skrive en enkel sang. 

Jeg har sitert den før her på bloggen, men den utfordrer meg hver gang jeg tenker på den, for den har bibelsk belegg (1). Så i det modus jeg befinner meg med bloggingens fokus på bidrag til hellighet gjennom sanger, tar jeg den med igjen.
Når Jesus kommer gående i gata hvor jeg bor
vil nok naboene synes han er kjent.
Et underlig mysterium for alle oss som tror:
Det er meg, det er meg han har sendt.

Vårherre har en strategi
en tidløs metafor:
Vi er «Jesus»
i vår tid,
der vi bor.

Når Jesus tar en sjanse på å bruke deg og meg,
er det rett og slett et under at han tør.
Men han har også lovet oss å gå den samme vei
Så han vet, så han vet hva han gjør!

Om Jesus dukket opp en dag og pratet som min bror,
hva blir svaret mitt om Jesus spurte meg:
Når du går gjennom gata di på stedet hvor du bor,
Ser de meg, ser de meg gjennom deg?
Dagens ‘manna’:
Hellighet er å ha en Jesus-identitet i verden
--------------------------------------------
(1) Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg Joh 17:21

Ingen kommentarer: