torsdag 20. oktober 2016

Det handler om holdbarhet

Før jeg begynner å se nærmere på de forskjellige kvalitetene ved Åndens frukt, er det godt å vite noe om holdbarheten. Igjen, er Jesus veldig klar:
Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.
John 15:16 (1)
Åndens frukt varer. Det er i strid med frukten av denne verden - enten vi tenker konkret eller abstrakt. Alt som hører til Gudsrike er varig, faktisk evigvarende.

Verset, som bekrefter holdbarheten, sier også tydelig at dersom jeg ønsker å være en disippel, er jeg satt til å gå ut og bære frukt i verden. Som tidligere beskrevet er den frukten ikke mitt produktet, men bare mulig ved å bli i ham, i vintreet. Det er en frukt av hans liv, ikke av mitt. Frukten av hans liv er evig, frukten av livet mitt er midlertidig.

Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om frukt varer!
-------------------------------------------------
(1) Flere refleksjoner over samme vers:

Ingen kommentarer: