fredag 28. oktober 2016

Det handler om følge i dobbelt forstand

David avsluttet sin mest kjente salme slik:
Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.

Salme 23:6
Og Jesus stilte dette spørsmålet til den rike unge mannen: 
«Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud!»
Mark 10:18
Når disse to versene blir satt sammen, er det klart at David refererer til at det er Gud og hans godhet som følger ham – eller "etterjager" ham slik 1930 oversettelsen uttrykte det.
Godhet (1)
er den sjette egenskapen ved Åndens frukt. Om jeg fortsetter i samme tankerekke betyr det at slik Gud øser sin godhet over meg, skal jeg øse godhet over andre. Det er ikke så lenge siden vi hadde en debatt om godshetstyranniet i Norge. Det hadde kanskje vært en sunnere debatt dersom vi hadde vært i stand til å innrømme at ikke alt vi gjør i det godets hensikt, nødvendigvis fører til noe godt. Når grunnvollen er godhet, er det viktig at vi også bygger som «klokke» byggmestre slit at det meste av det vi gjør blir godt!

Dagens 'manna':

Hellighet handler om la det gode følge meg – i dobbelt forstand.
-------------------------------------
(1) Åndens frukt er … godhet - Gal 5:22

Ingen kommentarer: