lørdag 1. oktober 2016

Det handler om ekthet

Jeg er har aldri tvilt på at kjærlighet fremmer ekthet; ganske enkelt fordi vi er skapt i Guds bilde, og Gud er kjærlighet:
Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,
for Gud er kjærlighet.

1 Joh 4:8 
Helliggjørelse er å komme tilbake til det opprinnelige, tilbake til det ekte Gudsbildet. I Kristus har Gud elsket oss tilbake til det ekte bildet. Dette illustreres på en fantastisk måte i barneboka «Fløyelskaninen» (1). Inntil for en drøy uke siden representerte denne boka et hull i min allmenndannelse. Jeg oppdaget den da min niese, Beathe, delte avsnittet under på FB. For et par dager siden dukket avsnittet opp igjen i Frelsesarmeens andaktsbok «Words of life» (2). 

«Ekte er ikke slik som du blir laget,» sa Skinnhesten. «Det er noe som hender med deg. Når et barn er glad i deg i lang, lang tid, og ikke bare liker å leke med deg, men virkelig elsker deg, da blir du ekte.» 
 
«Gjør det vondt?» spurte Kaninen.


«Av og til,» sa Skinnhesten, for han sa alltid sannheten. «Når du er ekte, bryr du deg ikke om at du blir såret.» 

«Skjer det plutselig, på én gang, sånn som når man blir trukket opp,» spurte han, «eller skjer det bit for bit?»

«Det skjer ikke på en gang,» sa Skinnhesten. «Du blir til. Det tar lang tid. Det er derfor det ikke skjer så ofte med mennesker som går lett i stykker, eller har skarpe kanter, eller som må behandles med varsomhet. Stort sett kan man si at når du er blitt ekte, er mesteparten av pelsen din slitt bort av kjærlighet, og øynene dine faller ut, og du blir løs i leddene og temmelig lurvet. Men det er ikke noe av dette som har noen betydning, for i samme øyeblikk som du er ekte, kan du ikke være stygg - bortsett fra for mennesker som ikke forstår.»

Jeg synes dette er et godt bilde på hva helliggjørelse er. Av Gud elskes jeg tilbake til ekthet, en ekthet som er vakker for dem som forstår. Da Filip kom til Jesus med Natanael, tror jeg at Jesus må ha gjenkjent noe vakkert:

«Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i.»
Joh 1:47 1930
Dagens ‘manna’:
Hellighet handler om ekthet
-----------------------------
(1) Margery Williams: “The Velveteen Rabbit” 1922
(2) Beth Ivany: “Words of life”

Ingen kommentarer: