mandag 12. september 2016

Det handler om noe som alltid er

Ettersom jeg tror på Gud, tror jeg også at han er evig og hellig. Den logiske konsekvensen av denne troen er at hellighet alltid «er» - slik Gud alltid «er». De første menneskene var hellige fordi de var skapt i Guds bilde – så kom fallet. Det eneste «nye» på den guddommelige arena, er at menneskene kan bli «nye» skapninger i Jesus Kristus (1), og forbli «nye».

Derfor er jeg også klar over at det jeg skriver om hellighet ikke er noe nytt, bortsett fra at helligheten alltid er ny. Selv om det fokuset jeg har hatt på den ‘andre’ treenigheten er et begrep jeg selv ikke har brukt før, er alt det jeg forsøker å dekke med begrepet, tidligere blitt belyst av mange andre:

  • John Wesley forkynte at det er ingen hellighet som ikke viser et sosial engasjement. Dette hører til en av standard talene hans og står sentralt i hans forståelse av hellighet (2)
  • William Booth snakket om frelse for begge verdener og at vi er kalt til å formidle begge deler (3).
  • I oppveksten hørte jeg mange sitere Oberst Ingeborg Bødtker som alltid sa «Lev i vinkelen, kamerater!» - samtidig løftet hun en arm og pekte opp mot Gud og mens den andre pekte rett ut mot menneskene for å illustrere hva hun mente. (4)
  • Og jeg tror det var General Burrows som revitaliserte mottoet «Heart to God and hand to man» (5) – som ikke klinger så godt på norsk, men som er en del av ryggraden i forståelsen av Frelsesarmeens oppdrag i Øst-Europa.
Alt dette handler om å leve i den ‘andre’ treenigheten. Jeg tror det er slik Gud har tenkt det. Det er det som gjør hellighet til hellighet og gjør den til noe som mennesker kan gripe med ånd, sjel og kropp.

Dagens ‘manna’:


Hellighet «er», Gud «er», og jeg «er» i ham.
----------------------------
(1) 2 Kor 5:17
(2) ”No Holiness But Social Holiness” knyttet til Wesley’s utleggelse av teksten om lys og salt i verden – Matt 5:13-16 - i “Upon our Lord’s Sermon on the Mount” IV – Sermon XIX – i “Wesley’s Standard Sermons” Vol. I – Francis Asbury Press – Grand Rapids – 1955 s. 382
(3) Frelse for begge verdener
(4) Her er et referat fra en tale av Oberst Bødtker holdt på offiserskolen i 1955. "Vinkelen" er ikke nevnt i talen, men jeg aner perspektivet i notatet.
(5) Mottoet blir her illustrert med en sang

Ingen kommentarer: