torsdag 15. september 2016

Det handler om forgården i min 'helligdom'

Det jeg holder på med disse dagene, kan sammenliknes med en guidet tur i en helligdom. Jeg har besøkt det aller helligste og det helligste, og idag fortsetter jeg med forgården. Min forgård er min fysiske kropp og den representerer verdensbevisstheten.

Beretningen om rensingen av templet (1) viser med all tydelighet at Jesus ønsket hellighet også i forgården. Det er et klart budskap om at Gud ønsker hellighet i hele huset sitt. I denne sammenheng inkluderer det hele meg, men også hele 'kroppen' av alle troende. En slik tanke er bare mulig med en holistisk
forståelse av mennesket, og vil virke avskyelig i med dualistisk forståelse.

Det var noen restriksjoner når det gjaldt Tempelforgården, men i prinsippet hadde alle mennesker en eller annen form for tilgang til hele eller deler av dette området – inkludert kvinner, hedninger (ikke-jøder) og spedalske. Uten å tøye begrepet tilgang, er ”forgården” min også noe som alle har tilgang til. Kroppen er nemlig synlig. Det jeg gjør med kroppen blir lagt merke til.


Jeg nærmer meg nå det vanskelige temaet ”hellighet i praksis”. Senere i serien vil jeg dukke dypere ned i dette emnet, men i dag skal jeg dvele noen øyeblikk ved en ”hellig kropp”. Dette er et viktig tema. Det utfordrer den greske dualistiske tankegang der ånds- og sjelsliv sto for det som var godt og edelt, mens kroppen stod for noe mindreverdig. Det er den dualistiske tankegang som utfordrer et holistisk menneskesyn, ikke det treenige. At Gud kunne komme i ”kjøtt” var (og er?) et mysterium for den rådende tankegang i Jesu samtid (2)

Dersom jeg utfordrer tanken om at hellighet er mulig for kroppen – utfordrer jeg samtidig dogmet om Jesu guddom.

Dagens 'manna': 
Kroppen er en del av helheten i helligheten
-------------------------
(1) Jeg tror at dette er en veldig viktig beretning og en sterk profetisk handling - med mange lag av fortolkninger. Dens viktighet understrekes av at den er med i alle de fire evangeliene: Matt 21:12-17; Mark 11:15-19; Luk 19:45-48 & Joh 2:13-16.
(2) På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. 1 John 4:2
 

 

Ingen kommentarer: