fredag 2. september 2016

Det handler om et viktig skille

Jeg kommer til å skrive mer om det treenige bildet, men først vil jeg dele noen tanker om et viktig skille. For mange år siden, nærmere bestemt høsten 1978, ble jeg kjent med en eldre soldat som gjerne ville gi unge offiserer noen gode råd på veien. Han er for lengst hjemme hos Herren, men hans påstand kommer jeg aldri til å glemme: «Dere kommer aldri til å oppleve åndelig vekst med mindre dere klarer å skille mellom sjel og ånd!»

Jeg går ikke god for påstanden, men jeg tror det er viktig å være klar over at sjel og ånd ikke er det samme. Det er interessant at forfatteren av Hebreerbrevet, som for øvrig var svært opptatt av hellighet, også skriver om dette skillet. Kanskje han også så det som viktig for å gripe noe av hellighetens mysterium?

For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for.
Hebr 4:12-13
Sjelen lar seg fort påvirke av sanselige virkemidler, synsinntrykk, lukter og følelsesdrivere som f. eks. musikk. Det er ikke noe galt i dette, men det er virkemidler som også verden kopierer. Derfor er det viktig å ikke la seg lure av sjelelige stemninger i f. eks. et møte, eller i et opprømt menneske. Skyldes det åndelige eller sjelelige påvirkninger?

Å kunne skille er viktig fordi det er det åndelige som bygger opp over tid, mens det sjelelige kun er en flyktig stemning.

I morgen kommer et nytt eksempel på «mitt bilde» som også vil bidra til å forstå forskjellen på sjel og ånd, så heng med!

Dagens ‘manna’:

Det er forskjell på sjel og ånd! 
--------------------------------------------

Ingen kommentarer: