torsdag 1. september 2016

Det handler om et treenig bilde

Et annet interessant aspekt ved å være skapt i Guds bilde, er treenighetstroen. Dersom vi forutsetter at Gud er treenig, må den naturlige konsekvens være at hans «bilde» også er det. I går nevnte jeg at jeg tror på et «holistisk» evangelium, og det å se på mennesket som «treenig» kan virke forstyrrende på en slik tanke. Likevel har jeg funnet det nyttig å bruke treenighetstanken når jeg skal belyse hellighetslæren. 

Og – Thomas Aquinas skriver: "De som sier at med hensyn til den sanne tro er det fullkomment likegyldig hva man mener om skapningen så lenge man har den rette tro med hensyn til Gud, tar åpenbart feil. For dersom man tar feil når det gjelder skapningen, vil det medføre at man også tar feil når det gjelder Gud." (1)

Vi vet at mennesket er skapt med kropp, sjel og ånd (2).
I sjelen finner vi personlighet, intellekt, følelser og vilje - jeg liker å si at sjelen er setet for min selv-bevissthet.

Jeg trenger bare å bevege kneet for å bli klar over kroppen min - før holdt det med å klype meg i armen. Kroppen er setet for min verdens-bevissthet fordi det er gjennom min fysiske kropp jeg forholder meg til denne verden.
Da jeg bestemte meg for å følge Jesus, ble jeg stadig mer klar over at jeg faktisk har en ånd - ganske enkelt fordi jeg vet at hans Ånd lever i min ånd. Menneskets ånd vil alltid lengte etter Gud, og dersom ikke evangeliet blir forkynt eller tatt imot, vil denne lengselen få mennesket til å skape gud i sitt bilde. 

Etter å ha tatt imot frelse gjennom det Jesus gjorde for oss på Golgata og dermed tatt imot hans Ånd i vår ånd, har vi erfaringen av den harmoni, integrasjon og kjærlighet som kjennetegner den treeninge Gud. Et hvert forsøk på å forklare Gud vil bare bli et menneskelig forsøk på å gripe det uforklarlige, men jeg liker utsagnet: Min ånd er setet for min Gudsbevissthet.

Dagens 'manna':
Hans Ånd i min ånd!

------------------------------------------------
(1) Aquinas T.: "Orden og mysterium" Dreyer forlag, Oslo 1964, s. 31
(2) Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. 1 Tess 5:23

Ingen kommentarer: