lørdag 3. september 2016

Det handler om et telt

Veldig ofte havner jeg i situasjoner som bekrefter hvor jeg er i den daglige innhøstingen av ‘manna’. Denne uka befinner vi oss i Athen hvor vi er samlet til konferanse med lederne fra alle territoriene i Europa. Vi gjennomgår en rekke saker som er viktige fokusområder for Frelsesarmeen, og dagene starter med bibelstudium som blir ledet av Kommandør Sylvia Cox. Hun tar oss med på en gjennomgang av Tabernaklet – en bolig eller telthelligdom konstruert etter de instruksjoner og mål som Vårherre hadde gitt til Moses.

Telthelligdommen ble etter hvert avløst av Templet, men jeg har stor sans for det flyttbare teltet. I likhet med Templet hadde telthelligdommen tre deler.

Paulus skriver følgende:

Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?
1 Kor 3:16
Dette er muligens et av de beste bildene på «mitt bilde» som en Jesu etterfølger i verden – og jeg kommer til å bruke templet/tabernaklet som utgangspunkt de neste dagene, men i dag vil jeg fokusere på flyttbarheten:
Så dekket skyen telthelligdommen, og Herrens herlighet fylte boligen. Moses kunne ikke gå inn i telthelligdommen, fordi skyen hadde tatt bolig over den og Herrens herlighet fylte boligen. Hver gang skyen løftet seg fra boligen, brøt israelittene opp og dro videre på sine vandringer.
2 Mos 40:34-36
Skyen representerer Den hellige ånd som tar bolig i min ånd. Jeg elsker tanken om at jeg er en telthelligdom for ham – et tabernakel som beveger seg når han beveger seg.

Dagens ‘manna’:

Hellighet er å være klar til oppbrudd når Ånden beveger seg.
--------------------------------------
NB se også: Er jeg på telttur i verden?

Ingen kommentarer: