fredag 30. september 2016

Det handler om erfaring

Den personlige erfaringen betydde veldig mye for Samuel Logan Brengle. Det betyr ikke at han så læresetningene som mindre viktige. For ham gikk de hånd i hånd:
«Uten læresetningen, standarden, undervisningen, vil vi aldri gjøre erfaringen, og om vi har gjort den, er det sannsynlig at vi mister den. Uten erfaringen vil vi neglisjere undervisningen, vi vil betvile eller forakte læren, og vi vil senke standarden.» (1)
Men gjennom hele sitt liv, kom han alltid tilbake til erfaringen fra den 9. januar 1885 – året han fylte 25 år. Det var en tale om dåpen i Den hellige ånd som var starten på hans jakt etter opplevelsen. «Dag og natt i ukesvis ba jeg, søkte jeg og banket jeg på» forteller han (2). Så kom dagen da bønnen ble besvart – er erfaring jeg skrev om i går (3).

Jeg har flere opplevelser som jeg ser tilbake på som grensebrytende for min åndelige utvikling. Erfaringen av å «elske med Jesu kjærlighet» (4) kom etter at jeg allerede hadde hatt et personlig forhold til Den hellig ånd i mange år. Det skjedde slik:

Det var ingenting i situasjonen som ledet opp mot opplevelsen, som gjorde at jeg forventet at det skulle skje noe. Min store bekymring var helsesituasjonen til en ung mann i korpset som hadde hatt et hjerneslag, og jeg samlet bønnestøtte for ham. Mens jeg ringte rundt til menn og kvinner, unge og gamle, ble jeg plutselig fylt av en intens kjærlighet til dem. Det opplevdes så sterkt at det var på grensen til smerte. Da jeg forlot kontoret og gikk hjemover, elsket jeg alle jeg så, og jeg innså at denne kjærligheten ikke var noe jeg selv var i stand til å produsere – det var Jesu kjærlighet. Den spesielle fornemmelsen av nærværet av hans kjærlighet varte et par dager.

Dette skjedde for mer enn tjue år siden, og nå og da kommer den guddommelige kjærligheten på besøk. Jeg vet at han alltid er med meg, men aksepterer og lever godt med at jeg ikke alltid kjenner intensiteten av hans kjærlighet. For å være ærlig vet jeg ikke om jeg kunne overlevd en slik intensitet over tid. 


Jeg har oppdaget at når det skjer, er det i forbindelse med at jeg fokuserer på andre, og ikke på meg selv. Det var det som skjedde i tilknytning til terrorhandlingen i Istanbul i januar i år. Jeg bare måtte snakke og skrive om Guds kjærlighet.

Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om erfaring
Det blir mer om kjærlighet og ekthet i morgen
-----------------------------------------
(1) Brengle, sitert i Robert Street: ”Called to be God’s People” IHQ 1999 s 64
(2) Samuel L. Brengle: “The Baptism of the Spirit: Is it accompanied by the Gift of Tongues?” War Cry NY August 26, 1939.
(3) Det handler om ‘intravenøs’ kjærlighet
(4) Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Joh 13:34

Ingen kommentarer: