mandag 26. september 2016

Det handler om en viktig del av pakken

Jeg har ganske ofte hørt kristne si at de er ukomfortable når det snakkes om salvelse. Vanligvis handler det om at de ikke har satt seg inn i hva det egentlig dreier seg. Mange tror det er en spesiell «følelse» eller «opplevelse». 

Salvelse er en av egenskapene til Den hellige ånd, og derfor avhenger salvelsen av at jeg slipper ham til. Mennesket Jesus hadde fri vilje og måtte slippe Den hellige ånd til i sitt liv. Det kom klart fram i programerklæringen han ga da begynte sin gjerning:
Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.
Luk 4:18-19
Siden Jesus var avhengig av Åndens salvelse over sitt liv, betrakter jeg det som helt nødvendig for meg. Salvelse er ikke noe jeg kan putte i «ikke-tema» boksen, det er noe som er helt nødvendig. 

Åndelig vekst handler om «…i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.» (1). Det er ikke tvil om at mange av Davids salmer peker fram mot Messias. I går siterte jeg salme 133, og nevnte oljen på hodet til Aron som renner gjennom skjegget og fortsetter nedover.

Jeg tror at Jesus er vår øversteprest (2). Jeg tror at Jesus er salvet. Jeg tror at Jesus er hodet vi i ett og alt skal vokse opp til. Derfor tror jeg at den naturlige konsekvensen er at salvelsen som renner fra hodet til øverstepresten også renner over på meg.

Når jeg leser om vekkelser, finner jeg igjen de samme kjennetegnene og kvalitetene som oljen har, og som jeg har fokusert på de siste dagene. Derfor er salvelsen helt nødvendig dersom jeg mener alvor med bønnen «La ditt rike komme» (3)


Kristen virksomhet uten salvelse vil i beste fall bare ivareta interessene til dem som allerede er troende og sosialisere mennesker til fortsatt tro, men det kan bli temmelig tørt i lengden. Salvelse er en del av helligheten. Den kan ikke velges bort, for da velger jeg bort hele «pakken».

Dagens ‘manna’:

Salvelse er en del av helligheten
------------------------------------------
(1) Ef 4:16
(2) Hebr 4:14-16
(3) Matt 6:10a

Ingen kommentarer: