tirsdag 9. august 2016

Hvile - en forutsetning for kreativitet


*
Det er lett å tenke på Gud som Skaperen i fortid. Spørsmålet: ”Hvem har skapt?” er mye mer vanlig enn ”Hvem skaper?”

Det kan være flere grunner til det. 
F. eks. underviser Jesus at jorden skal forgå, og at han ikke ber for verden (1).

Man kan velge å tolke det som at Gud har ”gitt opp” verden, men jeg tror og finner og bibelsk belegg for at Guds kreativitet fortsatt er sterkt til stede i verden.

Men hvordan skal jeg da tolke:

Guds gjerninger var riktignok fullført da verdens grunnvoll var lagt. For et sted har han sagt om den sjuende dagen: Så hvilte Gud på den sjuende dag fra alle sine gjerninger.
Hebr 4:3b-4
Jeg tror ikke vi kan se bort fra at det er en utbredt oppfatning at Guds gjerninger var fullførte da Gud hvilte etter å ha skapt. Jeg tror også at det er med å prege manges oppfatning av Skaperen og skaperverket i dag, men jeg tror at Gud fortsetter å skape. Men det er viktig å huske at fokuset i Hebreerbrevet er på hvilen - ikke på skapelsen.

Forfatteren understreker at det gjenstår at noen skal komme inn til hvilen. På grunn av fallet var det en Guds gjerning som ikke var fullført da verdens grunnvoll ble lagt: Jesu frelsende forsoningshandling. Gjenopprettelse er en form for gjenskapelse. Ånden som den skapende kraft og livgiver, er den som stadig minner om: ”I dag, om dere høre hans røst…” 

Med andre ord: Herren skaper fortsatt med sitt ord!

Dagens ’manna’:

Jeg kan åpne opp for Guds skaperkraft hver dag!
---------------------------------------------------- 
(1) Joh 17:9
 * NB - Dette innlegget publisertes første gang 25. jan. 2012. Det publiseres igjen fordi det handler litt om å hvile.

Ingen kommentarer: