torsdag 25. august 2016

Det handler om vind

De første bildene på Den hellige ånd, er knyttet til betydningen av ordet 'ånd'. Derfor har jeg allerede tatt for meg ånd som i luft og pust. Hver på sin måte tilfører de ny innsikt i hvem Den hellige ånd er og hva som er hans funksjon. Når jeg i dag stanser for vinden, forbinder jeg den først og fremst med kraft. 

Sterke naturfenomen blir i flere mytologier koblet med gudenes aktivitet (1).

Også i jødisk-kristen tro er naturfenomenene forbundet med måter Gud åpenbarer seg på (2). Samtidig er det viktig hendelse i Elias liv som viser at Gud ikke automatisk er knyttet til et naturfenomen. Da Herren skulle gå forbi Elia var han ikke i stormen, jordskjelvet eller ilden, men i den skjøre stillheten (3).

Likevel er vind det første de 120 merket da Den hellige ånd kom på pinsedagen:
Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.
Jeg har flere ganger i løpet av mitt liv sammen med Den hellige ånd opplevd ham som en kraftig vind og blitt bokstavelig talt blåst over ende. Jeg forstår ikke hvorfor det skjer, men aksepterer at jeg er del av at mysterium som er mye større enn det min tanke kan romme. Og dersom jeg tror at det var Den hellige ånd som reiste Jesus opp fra de døde, og at den kraften er virksom i oss som tror, burde det ikke være overraskende at hans kraft også gjorde seg "synlig" fra tid til annen.
Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.»
Dette er sagt i sammenheng med undervisningen om å bli født påny. Den som er født av Ånden blir som Ånden – det vil si at han ved å bli ledet av vinden, blir som vinden. Jeg har møtt mennesker som har sagt ting og gjort gjerninger som bekrefter dette bildet. Menneskelig sett aner jeg ikke hvor det de bidrar med kommer fra, men fordi de er født av Ånden og ledes av Ånden, ser jeg bildet – og jeg vet at de kommer til å fortsette å gjøre uforutsette ting – med andre ord – jeg vet ikke hvor de farer hen.

Det er også interessant at englene forbindes med vind:
Om englene sier han:
Han gjør sine engler til vinder,
sine tjenere til flammende ild.
Og ettersom englene er våre medtjenere, skal vinden og ilden også prege mitt liv.

Dagens ‘manna’:
Hellighetslivet leves midt i vinden!
---------------------------------
(1) I Norrøn mytologi blir f. eks lyn og torden forbundet med Tor med hammeren.
(2) Hvordan Gud åpenbarer seg blir kalt for Teofani. I jødisk-kristen tradisjon er Bibelen hovedkilden. 
(3) Jfr 1 Kong 19:11-12

Ingen kommentarer: