onsdag 31. august 2016

Det handler om ‘mitt’ bilde

Jeg har et holistisk menneskesyn. Kort fortalt betyr det at jeg tror Gud er interessert i hele meg. Han er ikke bare opptatt av sjelen, men av alt som er meg – kropp, sjel og ånd. Det er viktig å understreke dette når jeg beveger til individ-nivå, og jeg begynner med spørsmålet: «Hva er mitt bilde?»

For meg er troen på at et menneske er skapt i Guds bilde viktig for å trenge dypere inn i hellighetens mysterium. Gud er hellig og da er den naturlige konsekvensen av å være skapt i hans bilde at jeg er ment å være hellig. Det stadfestes av utsagnet:
«Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.»
3 Mos 19:2 og 1 Pet 1:16
Syndefallet gjorde noe med «Gudsbildet» i mennesket. Vi kan lese at Adam fikk «en sønn som var ham lik, som hans eget bilde» (1). Adams etterkommere er altså født i det falne menneskets bilde. Paulus tar opp denne problemstillingen og forholdet mellom Adam og Kristus. Han konkluderer med at Jesu rettferdige gjerning fører «til frifinnelse og liv for alle» (2).

Det jeg opprinnelig var skapt til, blir altså gjenopprettet i Jesus Kristus. Det finnes ingen annen «vei» til hellighet, fordi Jesus er selve veien til hellighet.

Dagens ‘manna’:
I Kristus blir Gudsbildet i mennesket gjenopprettet
--------------------------------------
* Blir du mildere innstilt, mer lik Jesus? Tar du en nøktern betraktning i speilet og ber: «Herre, jeg ønsker å bli formet til ditt bilde i all deler av mitt liv»? Eller har bitterheten slått rot, slik at hjertet blir hardt og gjør opprør? Har du lært å beskytte deg mot Guds ånds overbevisende stemme?
(1) 1 Mos 5:3
(2) Rom 5:18


Ingen kommentarer: