søndag 14. august 2016

Det handler om å kjenne, som i… #1

De neste dagene vil jeg leke litt med ordet «kjenne». Koret jeg siterte i går inneholder verbet, og det har minst tre betydninger. Alle er viktig når jeg vil tilegne meg innsikt i emnet «hellighet», og verselinjen jeg refererer til er: «Fall til ro og kjenn at jeg er Herre!»

I dag vil jeg ta for meg oppfordringen til å kjenne i betydning av å lære, altså i det å tilegne seg kunnskap. Dersom jeg ønsker å være «hellig», er det nødvendig å vite så mye som mulig om Herren, han som er begynnelsen til hellighet. Det er flere måter å gjøre det på. En god måte er å starte tidlig, slik tilfellet var for Timoteus:

Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.
2 Tim 3:14-17
Jeg var så heldig at jeg fikk en liknende oppdragelse, og takker Gud og mine foreldre for den. Om du ikke har vært like heldig, er brønnen jeg drakk fra – «de hellige skriftene» = Bibelen – fremdeles tilgjengelig som den viktigste kilde til kunnskap om Gud og hans hellighet.

Prosessen «å kjenne» må likevel aldri stoppe med kunnskap om Gud – derfor må alle aspekter av ordet utforskes, uten dermed å glemme viktigheten av å lære:

Lær den unge veien han skal gå,
så forlater han den ikke når han blir gammel.
Ordsp. 22:6
Dagens ‘manna’:
Læring er en viktig del av å kjenne!

Ingen kommentarer: