tirsdag 30. august 2016

Det handler om et mangfold av bilder

Jeg har allerede reflektert over noen bilder eller symboler på Den hellig ånd. Det er fortsatt mange jeg ikke har berørt direkte. Her er noen få eksempler:
  • Duen - ble sett som en viktig bekreftelse på at Den hellige ånd var over Jesus da han ble døpt av Johannes. (1)  
  • Den nye vinen – et klart bilde på Den hellige ånd. Det er ikke usannsynlig at jeg kommer tilbake til dette litt senere i denne serien. (2)
  • Det levende vannet - jfr Jesu eget utsagn (2) og (3)
  • Den hellig salveoljen – dette lover jeg at jeg skal komme tilbake til med flere innlegg i løpet av høsten. For meg er «salvelse» sammen med «språk» blant de sterkeste bildene på Den hellige ånd. 
Jeg tar det følgende verset som en bekreftelse på den påstanden:
Men dere er alle salvet av Den hellige og kjenner sannheten.
1 Joh 2:20
Målet for Den hellige ånd er å gjøre Jesus kjent – og fordi de er «ett» fører bedre kjennskap med Jesus til bedre kjennskap til Den hellige ånd. Derfor kan Jesus være et bilde på Den hellige ånd, og visa versa.

Dagens ‘manna’:

Bildene er der for å gjøre Jesus bedre kjent!
I morgen fortsetter jeg med "Mitt bilde" - gjør det Jesus kjent?
---------------------------------------------
(1) Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.» Joh 1:32-34
(2) En tidligere refleksjon i denne serien:  «Det handler om å drikke»,  relaterer til tematikken.
(3) Se Jesu ord i Joh 7:37-39

Ingen kommentarer: